Follow
Murat Çeliker
Murat Çeliker
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü
Verified email at dsi.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Factors controlling arsenic and selected potentially toxic elements in stream sediment–soil and groundwater–surface water systems of a hydrologically modified semi-closed basin …
M Çeliker, S Türkmen, C Güler, MA Kurt
Journal of Hydrology 569, 167-187, 2019
152019
Evaluating solid waste landfill site selection using multi-criteria decision analysis and geographic information systems in the city of Elazığ, Turkey
M Çeliker, O Yildiz, NN Koçer
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 25 (6), 683-691, 2019
102019
Uluova’nın (Elazığ) hidrojeolojisinin coğrafi bilgi sistemleri ile incelenmesi
M Çeliker
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
92008
Kırıkkale ili bahçelievler ve fabrikalar mahallelerinin sıvılaşma potansiyelinin coğrafi bilgi sistemlerinde analizi
YB SÖNMEZER, M ÇELİKER, MY KILINÇ
International Journal of Engineering Research and Development 4 (1), 33-40, 2012
82012
An investigation on the evaluation of dynamic soil characteristics of the Elazig City through the 1-D equivalent linear site-response analysis
YB Sonmezer, M Celiker, S Bas
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 78 (7), 4689-4712, 2019
62019
Assessing the water quality parameters of the Munzur Spring, Tunceli, Turkey
M Celiker, O Yildiz, YB Sonmezer
Foundation Environmental Protection & Research-Fepr, 2014
62014
Determination of seismic hazard and soil response of a critical region in Turkey considering far-field and near-field earthquake effect
YB Sönmezer, M Celiker
Geomechanics and Engineering 20 (2), 131-146, 2020
32020
Hydrological properties of the Derme Karstic Springs by using hydrogeochemical analyses and environmental isotope techniques
OF Dursun, M Celiker, M Firat
CLEAN–Soil, Air, Water 44 (2), 143-153, 2016
32016
Hazar Gölü Havzası’ndaki (Elazığ) Yeraltı ve Yüzey Sularının İz Element İçerikleri
M ÇELİKER, M ÖZTÜRK, N PARLAKYILDIZ, C GÜLER
Journal of the Institute of Science and Technology 10 (1), 53-62, 2020
12020
Hydro-chemical and isotopic investigation of the İspendere mineral and thermal water springs, Malatya, Turkey
M CELIKER, OF DURSUN, M FIRAT
Bulletin of the Mineral Research and Exploration 158 (158), 311-325, 2019
12019
Determination of the interaction between groundwater and surface water using environmental isotopes (Oxygen-18, Deuterium and Tritium) and chemical analyses in Uluova Region …
M Celiker
Journal of Engineering Research 4 (1), 1-20, 2016
12016
Trend analyses for discharge-recharge of Tacin karstic spring (Kayseri, Turkey)
M Çeliker, U Yükseler, ÖF Dursun
Journal of African Earth Sciences 184, 104344, 2021
2021
Bingöl İl Merkezinde Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
M Çeliker, NN Koçer, O YILDIZ
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 6 (2), 354-365, 2020
2020
Elazığ (Türkiye) İl’inin farklı bölgelerinde yeraltı suları ve yerüstü sularındaki nitrat düzeylerine dayalı sağlık risk değerlendirmesi
M ÇELİKER
Turkish Journal of Public Health 18 (1), 54-67, 2020
2020
ÇEVRESEL İZOTOPLAR (δ18O, δD ve 3H) KULLANILARAK HAZAR GÖLÜ HAVZASI YERALTI SUYU SİSTEMİNİN KARAKTERİZASYONU
M ÇELİKER, M ÖZTÜRK, N PARLAKYILDIZ, C GÜLER
DSİ Teknik Bülteni, 26-36, 2019
2019
İspendere mineralli ve termal sularının hidro-kimyasal ve izotopik incelenmesi, Malatya, Türkiye
M ÇELİKER, ÖF DURSUN, M FIRAT
Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 317-331, 2019
2019
Bingöl kent merkezindeki derelerin taşkın alanlarının coğrafi bilgi sistemleri CBS) ile belirlenmesi/Determination of flood areas of streams in Bingöl province with …
M ÇELİKER
2018
DERME DERESİNİN FİZİKO-KİMYASAL VE HİDROLOJİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
ÖF DURSUN, Y ERMİŞ, M ÇELİKER
DSİ Teknik Bülteni, 10, 2018
2018
Hydrological Properties of the Derme Karstic Springs by Using
OF Dursun, M Celiker, M Firat
2016
Elazığ ilinde çok kriterli karar verme analizi ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak katı atık depolama sahası seçiminin değerlendirilmesi
M Çeliker, O Yıldız, NN Koçer
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 25 (6), 683-691, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20