Follow
Mika Raunio
Mika Raunio
Migration Institute of Finland
Verified email at utu.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Nordic city regions in the creative class debate—putting the creative class thesis to a test
KV Andersen, HK Hansen, A Isaksen, M Raunio
Industry and Innovation 17 (2), 215-240, 2010
1712010
One size fits all? Applying the creative class thesis onto a Nordic context
KV Andersen, MM Bugge, HK Hansen, A Isaksen, M Raunio
European Planning Studies 18 (10), 1591-1609, 2010
1282010
Sykettä ja suvaitsevuutta: Globaalin osaamisen kansalliset rajat
A Forsander, M Raunio, P Salmenhaara, M Helander
Inspiration and tolerance: The national limits of, 2004
912004
Open innovation platforms as a knowledge triangle policy tool–evidence from Finland
M Raunio, N Nordling, M Kautonen, P Räsänen
Форсайт 12 (2 (eng)), 62-76, 2018
862018
Monikulttuurisuus ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen areenat
M Raunio, M Säävälä, S Hammar-Suutari, P Pitkänen
Kulttuurien kohtaamisia arjessa, 17-50, 2011
612011
Osaajat valintojen kentällä: Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seutujen vetotoimaisuus virtaavassa maailmassa
M Raunio
Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, 2001
572001
Suomi globaalitalouden osaajien valintojen kentällä. Ulkomaalaisten huippuosaajien mielikuvat ja todellisuudet suomalaisessa työ-ja kaupunkiympäristössä.
M Raunio
512003
Aivovuodosta aivokiertoon: Huippuosaajat talouden voimavarana
M Raunio
Huippuosaajat talouden voimavarana. Helsinki: Taloustieto Oy, 2005
40*2005
Transformation of regional innovation policies: From ‘traditional’to ‘next generation’models of incubation
M Kautonen, R Pugh, M Raunio
European Planning Studies 25 (4), 620-637, 2017
392017
Globalisoituvat työmarkkinat: asiantuntijamaahanmuuttajat Suomessa
A Forsander, M Raunio
Kulttuurien välinen työ, 26-53, 2005
342005
The Welfare State in Competition for Global Talent: : From National Protectionism to Regional Connectivity-the Case of Finland: Foreign ICT and Bioscience Experts in Finland
M Raunio, A Forsander
Peter Lang: Frankfurt, 2009
29*2009
Asuin-ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky: Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla
M Raunio, R Linnamaa
Tampereen yliopisto, 2000
282000
Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka
M Raunio
Työ-ja elinkeinoministeriö, 2015
222015
Kaupunkiseutu myytävänä–imagot ja profiloituminen kaupunki-seudun markkinointiprosessissa
M Raunio
Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä 151, 2001
202001
Highly skilled labor force in the global field of choices: Case Finland
M Raunio, M Sotarauta
University of Oxford, 1-31, 2005
152005
Immigrants in the innovation economy–lessons from Austria, Canada, Denmark and The Netherlands
N Rilla, M Deschryvere, J Oksanen, M Raunio, R van der Have
Valtioneuvoston kanslia, 2018
142018
Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisen lähestymistapana: Käsikirja kehittäjille
M Raunio, N Nordling, T Ketola, JP Saarinen, A Heinikangas
14*2016
Models for international innovation policy: transnational channels and regional platforms
M Raunio, M Kautonen, JP Saarinen
University of Tampere, Online at: http://www. uta. fi/yky/tutkimus/tasti …, 2013
14*2013
Should I Stay or Should I Go?, The images and realities of foreign top professionals in Finnish working and urban environment
M Raunio
English Summary. University of Tampere, Research unit for urban and regional …, 2003
13*2003
Open Innovation Platforms: An approach to city development
M Raunio, N Nordling, T Ketola, JP Saarinen, A Heinikangas
Handbook for developers, 2016
122016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20