Follow
Hidayet Taga
Hidayet Taga
Verified email at mersin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Seepage problems in the karstic limestone foundation of the Kalecik Dam (south Turkey)
S Turkmen, E Özgüler, H Taga, T Karaogullarindan
Engineering geology 63 (3-4), 247-257, 2002
612002
Processes governing alkaline groundwater chemistry within a fractured rock (ophiolitic melange) aquifer underlying a seasonally inhabited headwater area in the Aladağlar range …
C Güler, GD Thyne, H Tağa, Ü Yıldırım
Geofluids 2017, 2017
232017
Assessment of stability problems at southern engineered slopes along Mersin-Tarsus Motorway in Turkey
H Taga, S Turkmen, N Kacka
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 74 (2), 379-391, 2015
72015
Effect of construction material on dam type selection of the Büyük Karacay Dam (Hatay, Turkey)
S Türkmen, H Tağa, E Özgüler
Geotechnical and Geological Engineering 31 (4), 1137-1149, 2013
72013
Assessment of rockfall hazard on the steep-high slopes: Ermenek (Karaman, Turkey)
H Taga, K Zorlu
Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions, 1-32, 2016
52016
An algorithm for maximum inscribed circle based on Voronoi diagrams and geometrical properties
B Beyhan, C Güler, H Tağa
Journal of Geographical Systems 22 (3), 391-418, 2020
42020
Assessment of rockfall hazard on steep slopes: Ermenek (Karaman, Turkey)
T Hidayet, K Zorlu
Yerbilimleri 38 (2), 161-178, 2017
42017
Prediction of Compression and Swelling Index Parameters of Quaternary Sediments from Index Tests at Mersin District
A Alptekin, H Taga
Open Geosciences, 482-491, 2019
32019
Engineering geological assessment of the Diyarbakir solid waste landfill site (SE Turkey)
S Türkmen, H Taga
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 64 (4), 433-440, 2005
32005
Liman dolgusunda kullanılacak Pliyo-Kuvaterner bazaltların (Yumurtalık-Adana) fiziko-mekanik özelliklerinin incelenmesi
A Acar, İ Dinçer, H Taga
Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 2004
32004
Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli
S Türkmen, Ö Fevzi, T Hidayet
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 28 (2), 61-76, 2013
22013
Engineering geological assessment of the Diyarbakir solid waste landfill site (SE Turkey)
S Turkmen, H TAGA
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 64 (4), 2005
22005
PolyMorph-2D: An open-source GIS plug-in for morphometric analysis of vector-based 2D polygon features
C Güler, B Beyhan, H Tağa
Geomorphology 386, 107755, 2021
12021
Effects of geological factors on rockfall events: Ermenek (Karaman), Turkey
K Zorlu, H Taga
EGU General Assembly Conference Abstracts, 2882, 2009
12009
PolyMorph-2D: An open-source GIS plug-in for morphometric analysis of vector-based 2D polygon features
B Beyhan, C Güler, H Tağa
Elsevier BV, 2021
2021
Multidisciplinary Researches in Cultural Heritage Studies: An Approach on Akkale Cistern in Erdemli, Mersin
N NAYCI, D Abruzzese, C Güler, T Hidayet, P Cammarano, SM Vuth, ...
Cultural Heritage and Science 1 (1), 15-22, 2020
2020
Assessment of Mass Movement Between Km 11+600 and 12+100 at Tarsus-Çamlıyayla (Mersin) Road
H Taga, E Yalçın
MÜHJEO'2019 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu Bildirileri …, 2019
2019
Alibeyköy Çiftliği (Yayladağı-Antakya) yamaç hareketi ve iyileştirme çalışmaları
A Acar, İ Dinçer, H TAĞA
Geosound, 97-108, 2003
2003
Açık Ocak İşletmesi Şeklinde Yürütülen Krom Madenciliği ve Kütle Hareketleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Musalı (Mersin) Örneği
H Tağa, C Güler, H Çakan
A MAXIMUM INSCRIBED CIRCLE ALGORITHM BASED ON VORONOI DIAGRAMS AND GEOMETRY EQUATIONS
B Beyhan, C Güler, H Tağa
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20