Follow
Bekir TAŞTAN
Bekir TAŞTAN
Verified email at kastamonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Integrating GIS into science classes to handle STEM education
S Ercan, EB ALTAN, B TAŞTAN, DAĞ İbrahim
Journal of Turkish Science Education 13 (special), 30-43, 2016
432016
Çoklu Afet Risk Yönetiminde Tehlike ve Zarar Görebilirlik Belirlenmesi İçin Gereksinim Analizi
B Taştan, AÇ Aydinoğlu
Marmara Coğrafya Dergisi, 366-397, 2015
402015
"Bu benim eserim" Fen Bilimleri " projelerinde vatandaşlık eğitimi açısından sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci
C Ayas, R Çeken, H Eş, B Taştan
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 6 (14), 2013
152013
Ağ analizi tekniklerinin kullanarak afetlerle başa çıkabilmede erişebilirlik: İstanbul Fatih İlçesi örneği
OA Kesik, AÇ Aydınoğlu, B Taştan
Doğu Coğrafya Dergisi 21 (36), 79-94, 2016
92016
Google Earth görüntülerinin ve QGIS açık kaynak kodlu CBS yazılımının Sosyal Bilgiler eğitiminde kullanılması
C AYAS, H KAYA, B TAŞTAN, A ÖZDER
Marmara coğrafya dergisi, 43-60, 2015
9*2015
Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde coğrafi alanlar, A. Şimşek ve S. Kaymakcı
C Ayas, B Taştan
Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi, 2015
52015
Coğrafya öğretmenlerinin sınıf yönetimine yönelik görüşleri: Karabük örneği
B Taştan
Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Bölümü …, 2010
52010
Assessment of GIS applications in Geography and social studies courses (The Sinop case)
B Taştan
International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 54-63, 2021
32021
An approach for determining disaster risk as a part of national data models
B Tastan, AC Aydinoglu
Fresenius Environmental Bulletin 29 (01), 06-18, 2020
32020
COĞRAFYA VE SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE CBS UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (SİNOP İLİ ÖRNEĞİ)
B TAŞTAN
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 54-63, 2021
12021
Bütünleşik afet risk maruziyetine yönelik coğrafi veri modelinin belirlenmesi
B Taştan
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021
12021
The Use of Google Earth Images and QGIS Open-Source Software in Social Studies Education
C Ayas, H Kaya, B Tastan, A Ozder
MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, 43-60, 2015
12015
Developing Interoperable Geographic Data Model for the Mitigation Phase of Disaster Management
AC Aydinoglu, B Tastan
FIG Working Week, 2015
12015
The Contribution of Values Education to Increasing Disaster Awareness of Primary School Students
B Tastan
Global Perspectives on Value Education in Primary School, 141-153, 2023
2023
Uzaktan Algılama Ve Cbs Temel Uygulamaları-2: Görüntü Sınıflama Ve Doğruluk Analizi
B Taştan
Sosyal bilimlerde güncel tartışmalar 12 1, 474-487, 2023
2023
İklim değişikliği, çoklu afetler ve Türkiye
B Taştan
Sosyal, beşeri ve idari bilimler alanında yeni trendler 1, 225-242, 2022
2022
Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Temel Uygulamaları-1
B Taştan
Sosyal bilimlerde güncel tartışmalar 10, 786-805, 2022
2022
Taşkın Duyarlılığının Cbs, Bulanık Mantık ve Ağırlıklı Çakıştırma Yöntemleri İle Belirlenmesi: Kastamonu İl Merkezi Örneği
B Taştan
Sosyal bilimlerde güncel tartışmalar 11, 1198-0209, 2022
2022
Afetlerde tetikleyen tehlikeler ve zarar görebilirlik
B Taştan, Ç Aydınoğlu, Arif
International Journal of Geography and Geography Education, 280-299, 2022
2022
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’de Eğitim ve Sertifikasyon
B TAŞTAN
Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi 3 (4), 69-86, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20