Follow
Kemal Zorlu
Kemal Zorlu
Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi
Verified email at adiyaman.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Long-term monitoring of soil salinity in a semi-arid environment of Turkey
E Akça, M Aydin, S Kapur, T Kume, T Nagano, T Watanabe, A Çilek, ...
CATENA 193, 104614, 2020
162020
Delineating compositionally different dykes in the Ulukışla basin (Central Anatolia, Turkey) using computer‐enhanced multi‐spectral remote sensing data
Ö Kalelioğlu, K Zorlu, MA Kurt, M Gül, C Güler
International Journal of Remote Sensing 30 (11), 2997-3011, 2009
92009
Assessment of mining impacts on environment in Muğla-Aydın (SW Turkey) using Landsat and Google Earth imagery
M Gül, K Zorlu, M Gül
Environmental monitoring and assessment 191 (11), 655, 2019
82019
The effect of high temperature minerals and microstructure on the compressive strength of bricks
A Çelik, S Kadir, S Kapur, K Zorlu, E Akça, İ Akşit, Z Cebeci
Applied Clay Science 169, 91-101, 2019
82019
Controlling factors of recent clastic coastal sediments (Viransehir, Mersin bay, S Turkey)
M Gül, A Özbek, MA Kurt, K Zorlu
Environmental geology 57 (4), 809, 2009
62009
Geological evolution of the Ulukışla Basin (Late Cretaceous-Eocene) Central Anatolia, Turkey
K Zorlu, S İnan, M Gül, N İnan, MA Kurt, M Alpaslan
Yerbilimleri 32, 151-170, 2011
52011
Yazıhan (Malatya) Batısının Tektono-stratigrafisi,
Uİ Sevimli, UC Ünlügenç, K Zorlu
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 47-48, 2010
42010
Anamur (Mersin) kuzeydoğusunun tektono-stratigrafik özellikleri
E Özer, H Koç, K Zorlu, A Altuncu
GeoSound 43 (1), 183-194, 2003
42003
Bolkar Dağları Güneyinde, Ecemiş Fay Zonu’nun Jeolojik Ve Tektonik Özellikleri
K Zorlu
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisiliği Anabilim …, 2009
22009
Sedimentological properties of the Yavca Formation (Upper Campanian–Maastrichtian) in Vicinity of the NW Mersin
M Gül, H Koç, K Zorlu
Geol Bull Turk 49, 13-27, 2006
2*2006
Yavca formasyonunun (Üst Kampaniyen-Maestrihtiyen) Mersin kuzeybatısındaki sedimantolojik özellikleri
M Gül, H Koç, K Zorlu
12006
Samandağ-Yayladağı (Hatay) Arasının Tektono-Stratigrafik İncelemesi
K Zorlu
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 89 s., Mersin, 2003
12003
MINERALOGICAL, GEOCHEMICAL, MICROMORPHOLOGICAL AND SPECTRAL ANALYSES OF QUARTZ SANDSTONES IN NORTHWEST CHAD BASIN, NIGERIA
Ö Ataytür, C Küçükuysal, K Zorlu, AB Albishir, M Gül
Mugla Journal of Science and Technology 5 (1), 127-136, 0
1*
Neotectonic Properties of Yazıhan (Malatya) its surrounding area Petrography and Geochemistry of the Volcanics
Uİ Sevimli, K Zorlu, U Bağcı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (4 …, 2017
2017
Geological Mapping in the Taskent Area (SW Konya-Turkey) with Additional Remote Sensing Support
K Zorlu, UI Sevimli, T Aksu
Annual International Conference on Earth and Environmental Sciences, Athens …, 2014
2014
Lineament Analysis of Ulukışla Part of the Central Anatolia Fault Zone
M Kalelioğlu, Ö. Zorlu, K. Özer, E. Kurt, M.A. Gül
Seventh International Symposium on the Eastern Mediterranean Geology …, 2010
2010
Türkiyede Bir İlk: Erdemli (Mersin) Yöresi Miyosen Kireçtaşlarında Metaxytherium (Deniz İneği) Bulgusu
S İnan, K Taslı, M Eren, N İnan, H Koç, KI Zorlu, H Taga, K Zorlu, ...
61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 339-340, 2008
2008
Erken-Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Paleocoğrafyası İle Mikropaleontolojisine Genel Bir Bakış: Değirmençayı, KB Mersin, G Türkiye
G Darbaş, M Gül, K Zorlu
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu …, 2007
2007
Viranşehir güncel kıyı sedimanlarının özellikleri (Mersin-G Türkiye)
M Gül, A Özbek, MA Kurt, K Zorlu
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu …, 2007
2007
Landsat 5TM Uydu Görüntüleri Kullanılarak Ulukışla Havzasındaki Dayk Kompleksinin Dağılımının Belirlenmesi
Ö Kalelioğlu, K Zorlu, M Kurt, Mehmet Ali, Gül
59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 451-452, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20