Follow
Ernest Szum
Ernest Szum
Unknown affiliation
Verified email at interia.eu
Title
Cited by
Cited by
Year
Burned out or just frustrated? Reasons why physical education teachers leave their profession
R Cieslinski, E Szum
Physical Culture and Sport 63 (1), 29, 2014
122014
Wróg publiczny–wrogiem społeczeństwa, czy państwa? Józefa Koryckiego wojna z PRL-em
E Szum
Radzyński Rocznik Humanistyczny, 127-141, 2013
32013
Anarchiści na Białostocczyźnie w okresie rewolucji 1905‑1907. Przyczynek do dziejów ideologii anarchizmu i działalności organizacji anarchistycznych na Podlasiu
E Szum
Studia Podlaskie 20, 193-210, 2012
32012
Fun and Games as a Form of Physical Culture in the Traditional Religious and Social Rituals of the Lemkos. the Ethnomethodological Approach
R Cieoeliński, E Szum
Polish Journal of Sport and Tourism 20 (1), 44, 2013
22013
Crimen Józefa Koryckiego w świetle koncepcji bandytyzmu ideowego
E Szum
Radzyński Rocznik Humanistyczny 17, 293-304, 2019
12019
PHYSICAL CULTURE IN THE TRADITION AND RITES OF THE TATAR POPULATION INHABITING POLISH TERRITORY.
E Szum, R CIEŚLIŃSKI
Polish Journal of Sport & Tourism 19 (2), 2012
12012
Wychowanie fizyczne i intelektualne jako elementy życia społecznego antycznej Grecji
E Szum
Rozprawy Społeczne, IV (1), 2012
12012
Ignacy Cejzyk–z Podlasia na Syberię (1779–1858). Szkic portretu biograficznego
E Szum
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
12012
Plutonowy Józef Łopatniuk (1907-1969). Podlaski obrońca Westerplatte
E Szum
Radzyński Rocznik Humanistyczny 19, 65-88, 2021
2021
Prometeizm Janosika Podlaskiego w relacjach przyjaciół. Źródła do biografii Józefa Koryckiego
MM Kamiński, E Szum
Radzyński Rocznik Humanistyczny 18, 119-145, 2020
2020
PHYSICAL AND INTELLECTUAL EDUCATION AS ELEMENTS OF SOCIAL LIFE IN ANCIENT GREECE
E Szum
Rozprawy Społeczne 6 (1), 64-78, 2019
2019
LOCAL COMMUNITY OR TERRITORIAL COLLECTIVITY? CONCLUSIONS OF THE RESEARCH ON THE LOCAL GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF THE RELATION BETWEEN LOCALISM AND GLOBALISM
E Szum
Rozprawy Społeczne 5 (1), 19-31, 2019
2019
Bez wyroku. Postscriptum do losów Józefa Koryckiego
E Szum
Radzyński Rocznik Humanistyczny 16 (2), 573-584, 2018
2018
Traditional games and fun of the Roma community inhabiting eastern Poland. An anthropologicalethnomethodological perspective
E Szum, R Cieslinski
Polish Journal of Sport and Tourism 20 (4), 288, 2013
2013
Uniwersalizm relacji samorządu szlacheckiego i władzy państwowej w dawne Polsce
E Szum
Roczniki Nauk Społecznych 41 (1), 19-34, 2013
2013
Geneza i aktywność grupy anarchistycznej działającej w Białej Podlaskiej w latach 1903–1909. Szkic z socjologii terroryzmu
E Szum
Studia Podlaskie 21, 195-215, 2013
2013
Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ reprezentacyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej
E Szum
Radzyński Rocznik Humanistyczny, 7-32, 2012
2012
PUłkownIk włADySłAw cIcHorSkI „zAmeczek”. STUDIUm PrzywóDzTwA
E Szum
Studia z Dziejów Wojskowości 1, 213-256, 2012
2012
Ignacy Cejzyk–z Podlasia na Syberie (1779–1858). Szkic portretu biograficznego
E Szum
Białostockie Teki Historyczne, 101-116, 2012
2012
Pierwiastek magiczny w tradycyjnej medycynie Tatarów polskich
E Szum
Człowiek i Zdrowie 1 (06), 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20